B2B sähköpostimarkkinoinnin 6 sääntöä

Markkinointi pitää olla tunnistettavissa markkinoinniksi. Viestien lähettäminen pitää voida kieltää helposti. Yhteisölle (esim. ns. rooliosoitteisiin kuten info@yritys.fi) saa lähettää markkinointiviestejä, jollei sitä ei ole nimenomaisesti kielletty. Henkilökohtaisiin sähköposteihin (esim. etunimi.sukunimi@yritys.fi) […]

04.07.2011 // Tero // 12 Comments //
  1. Markkinointi pitää olla tunnistettavissa markkinoinniksi.
  2. Viestien lähettäminen pitää voida kieltää helposti.
  3. Yhteisölle (esim. ns. rooliosoitteisiin kuten info@yritys.fi) saa lähettää markkinointiviestejä, jollei sitä ei ole nimenomaisesti kielletty.
  4. Henkilökohtaisiin sähköposteihin (esim. etunimi.sukunimi@yritys.fi) saa lähettää viestejä ilman etukäteissuostumusta vain, jos henkilö toimii tehtävässä, johon mainostetut tuotteet tai palvelut liittyvät.
  5. Markkinoiva yritys tulee ilmetä viestistä.
  6. Osoitelähde tulee mainita.

Linkit:
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kommentoi