Tehtyjä: Autoimme asiakasta riita-asiassa

Asian arkaluontoisuuden vuoksi asiakkaan nimi ei ole julkinen. Verkkokauppayritys oli tilannut uuden Magento 2 -verkkokaupan. Yrityksen ottaessa meihin yhteyttä, hanke oli mennyt pahasti aikataulullisesti pitkäksi ja asiakas epäili vahvasti toimittajan […]

07.02.2020 // Tero // No Comments //

Asian arkaluontoisuuden vuoksi asiakkaan nimi ei ole julkinen.

Verkkokauppayritys oli tilannut uuden Magento 2 -verkkokaupan. Yrityksen ottaessa meihin yhteyttä, hanke oli mennyt pahasti aikataulullisesti pitkäksi ja asiakas epäili vahvasti toimittajan kyvykkyyttä. Teimme ensiksi pikaisen tarkistuksen ja totesimme teknisessä toteutuksessa useita puutteita.  Verkkokauppayritys pyrki irtautumaan projektista, tämä ei sopinut toimittajalle, vaan toimittaja vaati sopimuksessa pysymistä ja mittavien lisäsuoritusten tekemistä.

Sekä verkkokauppayrityksellä että heidän asianajajallaan oli heikko ymmärrys projektin tilanteesta, niin teknisessä kuin projekinhallinnollisessa mielessä.

Autoimme asianajotoimiston tilauksesta tilanteessa ja laadimme laajan verkkokauppaprojektin analyysin, joka kattoi sekä projektin hallinnan, että tekeillä olevan teknisen toteutuksen.  Analyysin ansiosta verkkokauppayritys ja heidän avustajansa saivat tarvittavan ymmärryksen tilanteesta ja argumentteja tilanteen hoitamiseksi.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kommentoi