Verkkokaupan uudistaminen

Uudistamme verkkokauppasiTämä palvelu on tarkoitettu sinulle, jolla on jo verkkokauppa, mutta se alkaa olla ajastaan jäljessä. Kauppa on kenties ollut pystyssä jo pitkän aikaa, se on myynyt aikaisemmin melko hyvin, mutta myynti on hiipumassa. Tekniset ongelmat kaupan kanssa ovat arkipäivää ja tietoturva kenties mietityttää.

’Ysäri-ulkoasu’ ei ole yrityksen brändille eduksi. Minkäänlaisesta mobiiliyhteensopivuudesta ei voida puhua. Alustana on esimerkiksi osCommerce viime vuosikymmeneltä, tai vielä pahempaa, jokin harvinainen järjestelmä, jota ei ole kehitetty taivaan aikoihin.

Me voimme uudistaa ja modernisoida verkkokauppasi

Tai, oikeammin kyse on useimmiten koko

verkkoliiketoiminnan uudistamisesta ja nostamisesta uuteen loistoon!

Verkkokaupan uudistus on hyvin palkitsevaa: on mahtavaa nähdä kauppiaiden innostus, kun kaupan kehittäminen ei ole enää kaadu alustan rajoituksiin, vaan voi vapaasti ideoita erilaisia myyntiä kasvattavia kampanjoita ja toimenpiteitä.

Verkkoliiketoiminnan uudistamisessa on viisi vaihetta

1

Alkukartoitus

Tässä vaiheessa tutustumme asiakkaan liiketoimintaan, niin, että liiketoiminnan keskekiset menetystekijät tunnistetaan. Nämä käännetään teknisiksi vaatimuksiksi, joiden perusteella tehdään mm. päätös käytettävästä alustasta. Yksi ja sama alusta ei ole kaikille asiakkaille oikea ratkaisu, vaan eri asiakkaat tarvitsevat erilaisia ratkaisuja.
Näitä voivat olla

  • Avoimen lähdekoodin ratkaisut, Magento tai Woocommerce
  • Valmiit palvelut esimerkiksi Vilkas

Kullakin ratkaisulla on omat etunsa ja toisaalta rajoituksensa, jotka käymme asiakkaan kanssa läpi. Annamme suosituksen sopivasta alustasta, mutta lopullisen päätöksen tekee asiakas.

Yleensä suosittelemme avoimen lähdekoodin ratkaisuja, jolloin vältytään toimittajariippuvuudelta ja kauppaa voidaan muokata täyttämään juuri ne vaatimukset, mitä liiketoiminta asettaa. Joissakin tapaukissa valmis palvelu on kuitenkin helppoutensa ja valmiiden integraatioiden takia hyvä ratkaisua. Alustan valinnassa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen: on pyrittävä näkemään tulevat tarpeet mahdollisimman pitkälle.

Alustan lisäksi määritellään mm. tarvittavat integraatiot ja jo tässä vaiheessa mietitään hieman kaupan markkinointia.

2

Verkkokauppa-alustan asennus kehitysympäristöön, ulkoasun valinta ja muokkaus

Ehdottomasti nopein, edullisin ja parhaan lopputuloksen tuottava tapa on perustaa verkkokaupan ulkoasu valmiille ulkoasupohjalle. Asiakas valitsee saatavilla olevista (erityisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa valinnanvaraa on tuhansia) ulkoasupohjista mieleisen. Valmis ulkoasupohja muokataan asiakkaan brändin mukaiseksi. Usein samalla toteutetaan myös muita ulkoasu- ja käytettävyysparannuksia.

Tässä vaiheessa kaupasta on jo olemassa perustoiminnallisuudet sisältävä versio kehitysympäristössä. Näin esimerkiksi ulkoasumuutoksista nähdään heti, miltä ne tulevat näyttämään valmiissa kaupassa.

3

Tuotteiden siirto ja muu tekninen toteutus

Tuotteet kopioidaan vanhasta kaupasta uuteen. Useimmiten tuotteiden siirto vanhasta kaupasta uuteen saadaan automatisoitua täysin tai lähes täysin.
Tässä vaiheessa tehdään myös muu tekninen toteutustyö, kuten tarvittavat muokkaukset ja integraatiot. Kauppa testataan kehitysympäristössä perinpohjaisesti.

 

4

Siirto kehitysympäristöstä tuotantoympäristöön ja lanseeraus

Kun kaupan testaus on valmis, se siirretään tuotantoympäristöön ja avataan asiakkaille. Ensimmäiset tilaukset uudessa kaupassa ovat harjoittelua, Gelo on tässä vaiheessa tiukasti mukana antamasssa tukea. Uuden kaupan ensimmäisten asiakkaiden palautteet käydään tarkasti läpi ja tarvittavat muutos- tai korjaustyöt tehdään ripeästi.

 

5

Markkinointi ja jatkuva kehittäminen

Verkkoliiketoiminnan uudistamisen keskeinen vaihe on verkkomarkkinoinnin läpikäynti. Varmistetaan, että tarvittavat seurannat ovat kunnossa ja että markkinointia optimoidaan siten, että tuottoa varmasti saadaan.

Verkkokauppa ei ole koskaan valmis. Sen kehittäminen jatkuu, tavoitteena aina vain parempi asiakastyytyväisyys ja sitä kautta kannattavuus.

Saat meiltä maksuttoman alkukonsultoinnin liittyen verkkokaupan uudistamiseen, kannattaa soittaa Terolle vaikka heti: 050 486 98 55.